Päiväkoti kanttarelli

Kanttarelli on luonto-ja liikuntapainotteinen päiväkoti, jonka arjessa näkyvät kestävä kehitys ja liikunnan ilo. Kestävän kehityksen periaatteita toteutamme mm. jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja luontoa säästävien toimintojen kautta. Metsämörri ja Vihreä lippu – toimintamme tukevat kestävää kehitystä. Kanttarellissa näkyy ja kuuluu liikunnan ilo! Liikunta ei painotu pelkästään jumppatuokioihin vaan se on läsnä päiväkodissamme monessa muodossa. Päiväkodilla on oma liikunnan toimintasuunnitelma, joka perusliikunnan ohella antaa lapselle mahdollisuuden tutustua eri liikuntalajeihin.

Toimintamme perusajatuksia ovat:​
 • Turvallinen, kiireetön ja kodinomainen ilmapiiri
 • Pienet lapsiryhmät ja tutut kasvattajat takaavat turvallisen ilmapiirin
 • Pienessä päiväkodissa sisarukset pääsevät viettämään päivittäin aikaa yhdessä
 • Lapsilähtöisyys
 • Seuraamme ja tiedustelemme lasten kiinnostuksen kohteita. Tutkimme ja työstämme niitä asioita, joista lapset ovat kiinnostuneita.
 • Työskentelyn monipuolisuus
 • Työstämme tutkimiamme aiheita ilmaisun monin eri keinoin
 • Lapsen hyvän itsetunnon tukeminen
 • Päivittäisen omaehtoisen leikin mahdollistaminen
 • Tiivis ja luonteva kasvatuskumppanuus perheiden kanssa

Kanttarellin väki

Päiväkoti kanttarelli
Mörrit (eskarit)
Tanja, päiväkodin johtaja, eskariopettaja
Paula, eskariopettaja
Myttyset (4-5-vuotiaat)
Ansku, lastenhoitaja
Jaana, lastenhoitaja
Nuppuset (2-3-vuotiaat)
Pirjo, lastentarhanopettaja
Laura, lastenhoitaja
Iida, päiväkotiapulainen
Päiväkoti kanttarelli[ Takaisin ylös ]

Toimintamme:

Liikuntakasvatus

Päiväkoti Kanttarelli on liikuntapainotteinen päiväkoti, jossa liikunta on luonnollisena osana päiväkodin arkea. Liikkuva ja tekevä lapsi on otettu huomioon jo päiväkodin tilojen suunnittelussa. Päiväkodilla ja sen lähialueella on tarjota hyvät puitteet: iso piha-alue pallokenttineen, lähimetsät, urheilukentän läheisyys ja liikuntakeskus Pompun tilat. Lasten liikunnan tärkeänä tavoitteena on lapsen luontaisen liikkumisen tukeminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Liikunnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä muiden sisältöalueiden kanssa.

Kirjaudu tästä Muksukirjaan >

Lapsen liikunta on osa oppimis- ja kasvatustapahtumaa. Päiväkodilla on oma liikunnan toimintasuunnitelma, joka perusliikunnan ohella antaa lapselle mahdollisuuden tutustua eri liikuntalajeihin. Hyötyliikuntaa saamme erilaisilla retkillä ja matkoilla liikuntapaikoille. Päiväkodissamme vastaamme lapsen liikkumistarpeeseen tarjoamalla heille päivittäin sopivia leikki- ja liikuntamahdollisuuksia. Päiväkodissamme liikunta ei painotu pelkästään jumppatuokioon kerran viikossa, vaan se on läsnä päiväkotimme arjessa koko ajan. Tärkeää on kasvattajien sallivuus ja mahdollisuuksien antaminen lapsille. Liikuntavälineistö on koko ajan lasten saatavilla. Teemme aktiivista yhteistyötä Liikuntakeskus Pompun kanssa. Päiväkotimme lapset pääsevät viikoittain liikkumaan Pompun salissa.[ Takaisin ylös ]

Metsämörri:

Päiväkodissamme toimiva Suomen Ladun Metsämörrikoulu tukee vahvasti luontokasvatustamme. Metsämörritoiminta on sekoitus valloittavia elämyksiä luonnosta ja ympäristöstä, arkielämän ympäristöystävällistä toimintaa, yhdessä tekemistä, havainnointia, tutkimista, satuilua ja seikkailua sekä oivaltamisen riemua. Lapselle tarjotaan tilanteita luonnossa, joissa hän voi katsella, tunnustella, haistella ja maistella ja kysyä miksi! Mukana on myös tietoa.

Metsämörri on tarkoitettu 5-8-vuotiaille lapsille. 2-4 -vuotiaat lapset osallistuvat Myttyset-ryhmiin. Päiväkotimme lapset pääsevät säännöllisesti seikkailemaan omaan metsämörripaikkaansa.

Mikä on metsämörri?

Metsämörri on leikki- ja satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin. Metsämörri elää metsässä ja on eläinten ja lasten ystävä. Koska Metsämörri voi puhua eläinten kanssa, voi hän kertoa lapsille kaikesta metsässä tapahtuvasta. Toiminnassa lapset kiintyvät luontoon omien kokemusten, elämysten ja aistien kautta. Vuodenaikojen vaihtelua seurataan leikkien, laulujen ja satujen johdattamina. Huolehdi luonnosta!, on Metsämörrin sanoma. "Yhtään roskaa heitä en, luontoa näin suojelen", hän opettaa lapsia.

Päiväkoti kanttarelli

Metsämörrin tavoitteita ovat:

 • Ulkoilla säällä kuin säällä
 • Viihtyä luonnossa
 • Oppia tuntemaan luontoa
 • ​Suojella luontoa
 • ​Leikkiä luonnossa
 • Huolehtia luonnosta
 • Kokea elämää luonnossa


[ Takaisin ylös ]

Vihreä lippu

Päiväkotimme on ollut mukana kansainvälisessä Vihreä lippua – hankkeessa syksystä 2008. Hankkeen tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen periaatteet osaksi arkipäivän toimintaa itse tekemällä ja pohtimalla. Ohjelman periaatteita ovat osallisuus, ympäristökuormituksen vähentäminen ja kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea. Vihreässä lipussa yhdistyvät kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen näkökulma.

Ensimmäinen Vihreä lippu on myönnetty 12/2009. Teemana Energia.

Toinen lippu on myönnetty 12/2010. Teemana Jätteiden vähentäminen. Kolmas lippu on myönnetty 12/2012. Teemana Lähiympäristö.

Vihreä lippu - toimikunta on 05/2013 siirtänyt päiväkotimme Kestävälle Vihreä lippu-tasolle tunnustuksena korkeatasoisesta ja pitkäjänteisestä ympäristökasvatustyöstä.

Päiväkoti Kanttarelli jatkaa laadukasta ympäristökasvatustyötään tulevaisuudessakin!

Vihreä lippu toiminnan kautta päiväkodilla on omat toimintaa ohjaavat Vihreä lippu – tavat:​

 • Muistan sammuttaa valot
 • Muistan sulkea ulko-oven
 • Otan vain tarpeellisia kopioita
 • Käytän vettä säästäen
 • Opettelen lajittelemaan oikein
 • Käytän pestäviä ja kestäviä käsipyyhkeitä
 • Opettelen kierrättämään
 • Jätteillä on omat paikkansa
 • Pidän ympäristöni siistinä
 • Katse lähiympäristöön
 • Minä vastuuullinen vaikuttaja
 • Annan vihreän vinkin kaverille

[ Takaisin ylös ]

Päivähoitohakemus

Lapsen tiedotHuoltajan tiedot
Toisen huoltajan tiedotPäivähoidon tarve

Laske tähän edellä esitetyn laskutoimituksen tulos. Tämä kenttä on olemassa roskapostin estämiseksi.


[ Takaisin ylös ]

Hoitomaksut

1.8.2011 lähtien olemme siirtyneet käyttämään yksityisen päivähoidon palveluseteliä. Palvelusetelistä ja sen arvosta löydätte tarkempaa tietoa www.ouka.fi/sote/palveluseteli.


Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksujen mukaan.

Kanttarellin päivähoitomaksut:

 • Alle 3-vuotiaat 1130 € josta perheen
  osuus 40 - 323 €
 • Yli 3 - vuotiaat 815 € josta perheen
  osuus 40 - 323 €
 • Esikoulu + päivähoito 815 € josta perheen
  osuus 40 - 209,80 €

Kanttarellista löytyy myös 12 pv hoitopaikkoja. Näistä hoitopaikoista voi olla suoraan yhteydessä päiväkodin johtajaan gsm. 040 - 5673 703.[ Takaisin ylös ]

Ajankohtaista:

24.3.2015

Päiväkoti kanttarelli

19.1.2015


Haku Kanttarellin esikouluryhmään! Parhaillaan on menossa esiopetukseen ilmoittautuminen vuonna 2009 syntyneille lapsille. Kanttarellin talon päädyssä toimii omissa, loistavissa tiloissa Kanttarellin eskari. Esikouluryhmämme on pieni (15 lasta). Esikoulumme toiminta on monipuolista ja teemme aktiivista yhteistyötä lähialueen koulujen kanssa.

Päiväkoti kanttarelli

[ Takaisin ylös ]
[ Takaisin ylös ]